خرید کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

با استفاده از خدمات برندینگ و ترندسازی، می‌توانید سفارش و افزایش جستجوها و کلیک های گوگل با نام برند و ترند خود را بهبود بخشید. این خدمات باعث افزایش میانگین CTR تا 10%، افزایش بازدید سایت و کلیک های ارگانیک، ترند شدن عبارات با نام برند در گوگل SERP و بهبود فوق العاده جایگاه متوسط ​​سایت شما خواهد شد. با استفاده از این خدمات، می‌توانید تدریجی و بهبود مرتب رتبه جهانی الکسا و کاهش تدریجی نرخ پرش را تجربه کنید. همچنین، با استفاده از کلمات کلیدی همراه با نام تجاری، می‌توانید در لیست جستجوی ترین پیشنهادات گوگل وارد شوید و به ترند شدن در گوگل و ورود به پیشنهادات محبوب گوگل دست پیدا کنید. در این خدمات، جستجوی گوگل فقط برای دسکتاپ با بازدیدکنندگان خارجی و ایرانی انجام می‌شود. با بهبود نرخ پرش و استفاده از روش‌های بهینه‌سازی سایت، می‌توانید بهبود موقعیت سایت خود در نتایج گوگل را تجربه کنید. بهتر است در انتخاب کلمات کلیدی، به کلمات مرتبط و دقیق توجه کنید و محتوای سایت خود را بهبود دهید تا باعث جذب بازدیدکنندگان با اهمیت و موثر شوید. همچنین، به بهینه‌سازی سایت خود برای سئو و بهره‌گیری از روش‌های ارگانیک و حرفه‌ای توجه کنید.

بسته 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
143,750تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 1,000 جستجو و 100 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
215,625تومان

1,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
100 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
10,000 کل جستجو
1000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 1 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
287,500تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 2,000 جستجو و 200 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
431,250تومان

2,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
200 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
20,000 کل جستجو
2,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 2 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
431,250تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته++ 3,000 جستجو و 300 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
646,875تومان

3,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
300 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
30,000 کل جستجو
3,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 3 عبارت کلیدی
◀ مدت 10 روزه ▶

بسته 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
862,500تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 4,000 جستجو و 400 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,293,750تومان

4,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
400 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
80,000 کل جستجو
8,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 4 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته++ 6,000 جستجو و 600 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,940,625تومان
ماهانه

6,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
600 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
120,000 کل جستجو
12,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 6 عبارت کلیدی
◀ مدت 20 روزه ▶

بسته 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
1,500,000تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 8,000 جستجو و 800 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,587,500تومان
ماهانه

8,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
800 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
240,000 کل جستجو
24,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 8 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
2,156,250تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 10,000 جستجو و 1000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
3,234,375تومان
ماهانه

10,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
1000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
300,000 کل جستجو
30,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 10 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
4,312,500تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶

بسته++ 20,000 جستجو و 2,000 کلیک گوگل ترندینگ روزانه

شروع از
5,625,000تومان
ماهانه

20,000 جستجو گوگل روزانه با نام برند (Impressions)
2,000 کلیک گوگل روزانه با نام برند (Total Clicks)
600,000 کل جستجو
60,000 کل کلیک گوگل دریافتی
- 1 سایت و 20 عبارت کلیدی
◀ مدت 30 روزه ▶


سفارش کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

در خدمات بهینه‌سازی جستجوی گوگل و کلیک گوگل ترندینگ، هدف اصلی ابتدا جستجو و سپس کلیک است. به این معنی که با هر بار نمایش (Impressions) کلمه کلیدی همراه با نام برند در گوگل ترند جستجو می‌شود و وارد لیست پیشنهادات پرجستجوی گوگل می‌شود. علاوه بر این، با هر کلیک (Total Clicks) روی نتایج، شاهد افزایش نرخ کلیک (CTR) و ارتقا جایگاه کلمات کلیدی اصلی در گوگل خواهیم بود. این ارتقا در بلندمدت منجر به ترند شدن کلمات کلیدی همراه با برند در گوگل می‌شود. نکات کلیدی: 1- در تمامی بسته‌ها، دستگاه بازدیدکنندگان (دسکتاپ) و نوع آی‌پی بازدیدکنندگان (ایرانی) به طور پیشفرض تنظیم می‌شود. 2- در بسته‌های پلاس با نشان (++). امکان انتخاب نوع آی‌پی بازدیدکنندگان (ایرانی، خارجی یا هر دو) وجود دارد. 3- در بسته‌های پلاس با نشان (++). امکان انتخاب نوع دستگاه بازدیدکنندگان (موبایل، دسکتاپ یا هر دو) وجود دارد. 4- در این سرویس، کلمات کلیدی فقط با نام برند جستجو خواهند شد. به عنوان مثال: "خرید کلیک گوگل ترندینگ جهش فا" یا "ترندینگ جهش فا".


سایر ویژگی ها کلیک گوگل ترندینگ (با نام برند)

  • ظرفیت برندینگ که در ذهن مخاطب شکل گرفته و منجر به اعتمادسازی می‌شود.
  • اگر می‌خواهید برند شما در ذهن مخاطب ماندگار شود،کلیک گوگل ترندینگ از بهترین روش‌هایی است که می‌توانید از آن استفاده کنید.
  • بسته های ترندینگ بدون ریسک و مناسب عموم وب سایت ها
  • قابلیت نمایش گزارش در سرچ کنسول گوگل و الکسا
  • قابلیت جستجو بازگشتی و بازدید چند مرتبه ای از سایت
  • قابلیت اسکرول و کلیک تصادفی در سایت
  • قابلیت انتخاب دستگاه بازدید کنندگان ( موبایل یا دسکتاپ یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • قابلیت انتخاب آی پی بازدید کنندگان ( ایرانی یا خارجی یا هر دو ) فقط در بسته های ++
  • ++ badge packages are special